•  

    +90 342 502 3 444

  •  

    info@akmaskagit.com

Akmas Masura

Akmas, 2015 y?l?ndan itibaren kendisine ait 5.000 m2’lik üretim merkezinde yerli ve yabanc? markalara hizmet vermektedir. Son teknoloji makine parkuru, e?itimli ve

Daha Fazla Bilgi

ürünlerimiz

Fabrikam?z, ba?l?ca Mihver Boru, Masura üretimi yapmakla beraber, standart d??? ürün üretme kapasitesine, bilgisine ve tecrübesine de sahiptir.

Daha Fazla Bilgi

Haberler

Akmas ailesi olarak, geli?mekte ve büyümekte olan sekt?rleri takip etmekte ve bu sekt?rlerin i?inde olabilmek i?in i?letmemizi bu sekt?rlere g?re .

Daha Fazla Bilgi

6Y?ll?k

üretim
Tecrübesi

30Firma

Referans
Mü?terisi

15+

Profesyonel
?al??an Ekibi

5ülkeye

?hracat
Yap?lan ülke

Kalite Politikam?z

Her zaman mutlu mü?teri politikas?yla hizmet ediyoruz.